Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu

 zaprasza:

- osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy Powiatowego Urzędu Pracy,

- osoby bierne zawodowo

 

 

do udziału w drugiej edycji projektu partnerskiego pn.

„ZAINWESTUJ W SIEBIE!”

projekt zakłada realizację działań, mających na celu  zwiększenie w okresie 01.07.2017 r. – 30.06.2019 r. szansy na zatrudnienie 188 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym min. 10% osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie powiatu sierpeckiego województwo mazowieckie, korzystających ze wsparcia OPS na terenie powiatu sierpeckiego tj. Gminy Miasta Sierpc, Gminy Sierpc, Gminy Gozdowo, Gminy Mochowo, Gminy Szczutowo, Gminy Rościszewo oraz Gminy Zawidz.

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny 24 275 46 44 lub osobisty z pracownikami socjalnymi MOPS w Sierpcu do dnia 29.06.2018 r.

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie partnerskim pn. "Zainwestuj w siebie" 

Formularz rekrutacyjny