5 czerwca 2018r. odbył się VII Międzypowiatowy Festiwal „Kołomyjka” pod hasłem „Śpiewamy i tańczymy dla Niepodległej” , którego organizatorem jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu. 

Na scenie Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu zaprezentowało się 273 uczestników z 4 powiatów: lipnowskiego, żuromińskiego, brodnickiego i ciechanowskiego. Młodzi  artyści reprezentowali 17 placówek  oświatowych. Wykonawcy przedstawiali   tańce  i  piosenki  o  tematyce  narodowej,  ludowej   i  patriotycznej.

Patronat honorowy objęli: pan Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, pani Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty, pani Lucyna Frąckiewicz - Godyń - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego w Krakowie, pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki, pan Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpc, pan Krzysztof Korpoliński – Wójt Gminy Sierpc.

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu - pani Renata Przybyłowska powitała licznie zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się: pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki, pan Jarosław Perzyński-Burmistrz Miasta Sierpc, pani Bogusława Lewandowska- naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, pani Teresa Domagalska- prezes Powiatowego Oddziału ZNP  w Sierpcu, dyrektorzy placówek oświatowych, pensjonariusze Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

Idea takiego muzycznego świętowania, zrodziła się z przekonania, iż muzyka była i jest ważnym spoiwem naszej kultury codziennej i odświętnej. W przeszłości towarzyszyła walce o przetrwanie, łączyła nas i wzmacniała naszą tożsamość narodową. Dziś wciąż popularne tańce i piosenki, wzbogacają świadomość nowych doświadczeń kulturowych z odległej  i niedawnej przeszłości, zaś tegoroczny festiwal był okazją do zjednoczenia wokół wartości nadrzędnej, czyli niepodległego państwa polskiego.  Tańcząc i śpiewając dla Niepodległej, młodzi  artyści  udowodnili,  że  są  patriotami.

2a.jpg2b.jpg2c.jpgDSC_1051.JPGDSC_1052.jpgthumbnail-1.jpgthumbnail-2.jpgthumbnail-3.jpgthumbnail-4.jpgthumbnail-5.jpgthumbnail-6.jpgthumbnail-7.jpgthumbnail-8.jpgthumbnail-9.jpgthumbnail-10.jpgthumbnail-11.jpgthumbnail-12.jpgthumbnail-16.jpgthumbnail-17.jpgthumbnail-18.jpgthumbnail-19.jpgthumbnail-20.jpgthumbnail-21.jpgthumbnail-22.jpgthumbnail-23.jpgthumbnail-25.jpgthumbnail-29.jpgthumbnail-30.jpgthumbnail-31.jpgthumbnail-32.jpgthumbnail-33.jpgthumbnail-34.jpgthumbnail-35.jpgthumbnail-36.jpgthumbnail-37.jpgthumbnail-38.jpgthumbnail-39.jpg