W dniu 7 października 2018 roku Burmistrz Miasta Sierpca zaprasza wszystkich mieszkańców Sierpca posiadających psy do wzięcia udziału w akcji bezpłatnego chipowania.

Akcja będzie prowadzona przez Towarzystwo Opieki nad zwierzętami Oddział w Płocku w ramach realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2018” (Uchwała Nr 412/LIII/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 marca 2018 r.).

Aby skorzystać z bezpłatnego chipowania swojego psa należy zgłosić się w  podanym powyżej terminie: na parking przed Centrum Kultury i Sztuki od strony ul. Piastowskiej w Sierpcu w godz. od 10:00 do 18:00.

Akcja będzie trwała do wyczerpania chipów przeznaczonych na ten cel.

Pamiętaj, aby zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument z nr PESEL!

Elektroniczne znakowanie (chipowanie) zwierząt, to obecnie jeden z  najskuteczniejszych sposobów zapobiegania ich bezdomności. Pozwala na łatwe ustalenie właściciela w przypadku, gdy zwierzak się zagubi. Dzięki temu zachipowane zwierzę nie zostanie umieszczone w schronisku, a więc uchronimy je przed stresem związanym z pobytem w takim miejscu oraz rozłąką z właścicielem. Chip utrudnia również kradzież oraz sprzedaż kradzionych zwierząt, szczególnie rasowych.