We wrześniu 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu przystąpiła do realizacji programu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Niepodległa". Projekt edukacyjny "Godność, wolność, niepodległość"

autorstwa pań Agaty Urbańskiej i Ilony Radomskiej został pozytywnie zaopiniowany i włączony do ministerialnego programu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jednym z zadań szkolnego projektu była wieczornica patriotyczna połączona z nadaniem imienia niemal stuletniemu dębowi rosnącemu obok budynku szkoły.

O zmroku w dniu 4 października 2018 r. przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 2 na tle jej stuletnich czerwonych murów odbyło się bardzo wzruszające, urokliwe spotkanie uczniów, nauczycieli i rodziców. Rosnący przed szkołą dąb, który pamięta całą jej historię, w wyniku konkursu otrzymał imię Marszałek. Pomysłodawczyni imienia  Klaudia Bartlewska z kl. Vb wraz z Panem Naczelnikiem Oświaty Markiem Zdrojewskim i Panią Dyrektor Hanną Kurtą dokonali odsłonięcia pamiątkowej tabliczki autorstwa Pani Joanny Gąsiorowskiej.

Kolejnym punktem uroczystości była wieczornica patriotyczna, którą rozpoczęto hymnem Armii Krajowej. Uczniowie klas VIII b i c zainscenizowali kilka wydarzeń historycznych obrazujących polskie drogi do wolności. Nie mogło więc zabraknąć odwołań do Legionów Piłsudskiego czy powstania warszawskiego. Inscenizacja została wzbogacona recytacjami tekstów poetyckich oraz pieśniami patriotycznymi w wykonaniu szkolnego chóru. Montaż słowno - muzyczny został przygotowany przez Pana Dariusza Rybackiego i Pana Marcina Kowalczyka.

O niezwykły klimat spotkania zadbali harcerze, którzy rozdali wszystkim zebranym płonące lampiony, sami zaś z pochodniami towarzyszyli występującym.

Uroczystość zakończono wspólnym odśpiewaniem "Roty".

Wieczornica patriotyczna to wyraz naszej pamięci o tych wszystkich, którzy walczyli o wolność ojczyzny, a dąb Marszałek będzie upamiętniał szkolne obchody wielkiego jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Ilona Radomska, Dariusz Rybacki.

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpglogo_pl.jpg