W dniu 4 października 2018 r. na terenie miasta Sierpc odbyła się Gra Miejska „Śladami Niepodległej”, w ramach obchodów jubileuszu 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Organizatorami gry byli: Burmistrz Miasta Sierpca, Rada Miejska oraz Gimnazjum Miejskie.

W grze wzięły udział następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu , Szkoła Podstawowa  nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu , Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu , Zespól Szkół  nr 1 im. Jose De San Martin w Sierpcu, Zespół Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu , Liceum Ogólnokształcące im. biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu.

Celem gry było m.in. kształtowanie świadomości  znaczenia życia w  wolnym państwie,  postaw patriotycznych, poszerzenie wiedzy z zakresu historii Państwa i miasta Sierpc, wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej uczniów, kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego.

Grupy wyruszyły na trasę w 15 – minutowych odstępach. Trasę wyznaczały miejsca Pamięci Narodowej. Wędrując młodzież zaliczała na punktach kontrolnych wiele zadań m.in. sprawdzenie wiedzy historycznej, sprawności fizycznej, znajomości technik harcerskich ( szyfry, pierwsza pomoc, strzelectwo).

Po przejściu trasy wszyscy posilili się grochówką przygotowaną przez panie   kucharki z gimnazjum. Wszyscy udali się na salę gimnastyczną, gdzie odbyło się świeczkowisko.

Dyrektor Gimnazjum Miejskiego p. Katarzyna Kordulasińska powitała przybyłych gości:  p. Marka Zdrojewskiego – Naczelnika Wydziału Oświaty i  Kultury, p. Michała Webera -  dyrektora Pracowni  Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca, dyrektorów szkół:  dyrektora SP nr 2 – p. Hannę Kurtę i  wicedyrektora  SP nr 2 p. Annę Ostrowską, wicedyrektora SP nr 3 – p. Jolantę Chyżyńską, dyrektora ZS nr 2 – p. Magdalenę Pedę, dyrektora LO Leonium – ks. Michała Kiersnowskiego.  Następnie zapalenie świec symbolizujących 10 praw harcerskich rozpoczęło świeczkowisko podsumowujące grę.

W programie przedstawiono prezentację ucznia klasy III a – Jakuba Dołasińkiego, następnie p. Michał Weber przedstawił jak wyglądało ostatnie 5 dni zaborów na terenie Sierpca. Zespół Wokalny „Bez Nazwy”  zachęcał do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Podczas świeczkowiska wystąpiła  z piosenką „Dziewczyna z granatem” uczennica SP nr 2 – Natalia Kordulasińska.

Następnie dyrektor p. Katarzyna Kordulasińska podsumowała wyniki gry. Dyplomy, puchar dla zwycięskich szkół oraz pamiątkowe kubki wręczał Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury p. Marek Zdrojewski.

Na zakończenie p. Dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom i  uczniom gimnazjum za przeprowadzenie gry.  Zgodnie z tradycją harcerską, zawiązano braterski krąg i przekazano iskrę przyjaźni.

 

gra_M08.jpggra_M11.jpggra_M13.jpggra_M17.jpggra_M19.jpggra_M24.jpggra_M27.jpggra_M28.jpggra_M30.jpggra_M36.jpggra_M39.jpggra_M43.jpggra_M46.jpggra_M47.jpggra_M51.jpggra_M54.jpggra_M56.jpggra_M67.jpggra_M69.jpggra_M73.jpg