Trwają prace związane z budową parkingu przy ul. Jana Pawła II 12.

Wykonawcą robót jest firma „PROBUD” S.C., którą za kwotę ok. 86 000,00 zł brutto wykona m.in. :

- rozbiórkę krawężników i ław betonowych wraz z wywozem gruzu

- rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych, nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej

- wykona warstwę odcinającą z piasku

- oczyści skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową

- wykona podbudowę z mieszanki kruszyw naturalnych

- wykona nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z frezowaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej;

- ustawi krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej

-ustawi obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- wyreguluje studzienki kanalizacyjne – 2 szt., telefonicznych – 1 szt. i kratki ściekowej – 1 szt.

Planowany Termin zakończenia prac to koniec listopada 2018 r.

 

IMG_20181113_072405_HDR.jpgIMG_20181113_072416_HDR.jpgIMG_20181114_072345_HDR.jpgIMG_20181114_072435_HDR.jpg