Na podstawie § 2 Postanowienia Nr 438/2018 Komisarza Wyborczego
w Płocku I z dnia 8 listopada 2018 r. ws zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej Sierpca  zapraszam na I sesję Rady Miejskiej Sierpca VIII kadencji w dniu 21 listopada 2018 r. (środa) o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ślubowanie Radnych (wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego)
 3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
 • zgłaszanie kandydatur
 • powołanie komisji skrutacyjnej
 • przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
 • przeprowadzenie głosowania tajnego
 • ogłoszenie wyników wyboru
 • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 1. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej dalszego prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 1. Podjęcie uchwały ws określenia liczby wybieranych wiceprzewodniczących Rady.
 2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
 • zgłaszanie kandydatur
 • przeprowadzenie głosowania
 • ogłoszenie wyników wyboru
 • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczącego/cych
 1. Ślubowanie nowo wybranego Burmistrza Miasta Sierpca.
 2. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej Sierpca.

                          

z poważaniem  

Jarosław Perzyński

Burmistrz Miasta Sierpca

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawę prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy celem umożliwienia mu udziału w pracach organów stanowi  art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 oraz poz. 1432)