Gmina Miasto Sierpc otrzymała prawie 2 000 000,00 zł dofinansowania na realizację projektu pn.: „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) oraz z budżetu państwa. Dofinansowanie pochodzi z ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2017 roku pilotażowego konkursu „HUMAN SMART CITIES Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Głównym celem konkursu było przygotowanie, opracowanie, jak i wdrożenie inteligentnych rozwiązań w zakresie zarządzania miastem, stworzenie przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponosiliby także mieszkańcy, poprzez  aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu.

W ramach realizacji zadania Gmina Miasto Sierpc planuje:

  • wdrożenie inteligentnych rozwiązań polegających na wymianie oświetlenia ulicznego na LED, pozwalających znacząco ograniczyć koszty energii elektrycznej;
  • wykonanie innowacyjnych w skali ogólnokrajowej rozwiązań, w postaci ultradźwiękowych czujników wypełnienia kontenerów na śmieci, urządzenia docelowo będą montowane do istniejących kontenerów;
  • przeprowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców, dzieci i młodzieży, pracowników JST, podległych jednostek oraz zarządców osiedli, mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej.

 

Okres realizacji projektu: II kwartał 2019 roku do II kwartału 2021 roku.