21 sierpnia 2019r., w trakcie XVII sesji Rady Miejskiej Sierpca działając w imieniu samorządu miejskiego Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński, Przewodniczący Rady Miejskiej – Dariusz Malanowski, Zastępca Burmistrza Miasta – Piotr Nowakowski oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury - Marek Z. Zdrojewski oficjalnie pożegnali wieloletnią Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Sierpcu Związku Nauczycielstwa Polskiego – Panią Teresę Domagalską.

W dowód uznania pełnej zaangażowania działalności na rzecz sierpeckiego środowiska oświatowego, jak również efektywną współpracę z władzami samorządowymi Pani Teresa Domagalska otrzymała podziękowania, kwiaty oraz pamiątkową paterę.

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg