W dniu 20 września 2019r. odbyła się uroczystość otwarcia Miejskiego Żłobka w Sierpcu.

Obiekt został utworzony w ramach projektu w ramach projektu pn.: „Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej”. Placówka przystosowana jest do opieki nad 24 maluchami.  Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wraz z Panią Dyrektor Miejskiego Żłobka Dorotą Żbikowską przywitali zaproszonych gości. W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczył Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Konrad Wojnarowski – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Mariusz Turalski – Starosta Powiatu Sierpeckiego, Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpca, Dariusz Malanowski – Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca, Dorota Żbikowska – Dyrektor Miejskiego Żłobka oraz pracownicy obiektu. Po uroczystym otwarciu i poświęceniu przez Dziekana Dekanatu Sierpeckiego ks. kan. dra Tomasza Kadzińskiego nowo powstałej inwestycji, zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia wnętrza Miejskiego Żłobka.

 

fot. Miejski Żłobek w Sierpcu, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca

00.jpg01.jpg02.jpg03.jpg04.JPG05.jpg06-.JPG07.jpg08.JPG09.jpg10.JPG11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22-.JPG23-.JPG24.JPG