,,Wśród pierwszaków chodzą słuchy

         narzekają więc maluchy,

           powtarzają niewesoło

           ślub będziemy brać ze szkołą''

 

Tymi słowami piosenki 23 października 2019 r. rozpoczęła się uroczystość Pasowania na Pierwszaka. Uczniowie przyrzekli być dobrymi Polakami i kolegami, pilnie się uczyć oraz dbać o dobre imię szkoły i klasy. W dalszej części spotkania p. dyrektor Ewa Rycharska dokonała pasowania 97 dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej nr 3.

Uczniowie otrzymali słodycze ufundowane przez Zarządy Osiedli nr 1,2,7,dyplomy oraz swój pierwszy dokument- legitymację szkolną. Całej uroczystości towarzyszył miły nastrój i wzruszenie najbliższych, którzy przybyli na naszą uroczystość.