W Sierpcu będzie prawdziwy #NaukowyZawrótGłowy!

Gmina Miasto Sierpc otrzymała dotację w kwocie prawie 1,5 mln złotych na innowacyjne metody nauczania w szkołach podstawowych!

W ramach projektu w szkołach będą m.in.:
-  prowadzone zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów,

-  organizowane wyjazdy edukacyjne

-  a szkolne pracownie przedmiotowe zostaną doposażone w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne.

IMG_8411.JPGIMG_8412.JPGIMG_8413.JPGIMG_8430.JPGIMG_8433.JPG