Skład  Zarządu

1. Tomasz Kowalski - Przewodniczący
2. Dorota Gańko
3. Małgorzata Staniszewska
4. Krzysztof Lorek
5. Anna Motyka
6. Krzysztof Krasiński
7. Rafał Pomianowski 

Komisja Rewizyjna

1. Krzysztof Rudowski
2. Maria Zielińska
3. Jarosław Michewicz