Dziś w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Burmistrz Jarosław Perzyński podpisał umowę z Prezesem Funduszu Markiem Ryszką na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn.” Usunięcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpca”. 

Koszt zadania wynosi 12 960 zł, z czego 9066 zł (70%) zostało dofinansowane w formie dotacji z WFOŚiGW.
Dzięki temu od 19-tu mieszkańców miasta zostaną zabrane i zutylizowane płyty azbestowo-cementowe pochodzące z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych. 🍃🌍🌱

Podczas spotkania mieliśmy również okazję porozmawiać na temat montażu fotowoltaiki na miejskich obiektach. Dziękuję Panu Prezesowi za wsparcie oraz konstruktywną rozmowę. 🤝👏