Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji zadań dofinansowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania – Sierpeckie Partnerstwo.

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. M. Konopnickiej w Sierpcu”,
 • całkowita wartość zadania: 200 001,37 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 32 877,00 zł

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej w Sierpcu”
 • całkowita wartość zadania: 55 143,85 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 32 560,00 zł

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa placu zabaw w Parku T. Mirosławskiego w Sierpcu”,
 • całkowita wartość zadania: 51 757,48 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 31 853,00 zł

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Pływająca fontanna na Jeziórkach – dostawa wraz z uruchomieniem”
 • całkowita wartość zadania: 123 600,01 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 78 646,00 zł

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu”
 • całkowita wartość zadania: 200 000,46 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 114 536,00 zł