18 sierpnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu odbyła się kilkugodzinna narada Wydziału Oświaty i Kultury z dyrektorami miejskich szkół i przedszkoli poświęcona organizacji nowego roku szkolnego.

Poza kwestiami dotyczącymi rekrutacji, projektów planów finansowych, przeprowadzonych w trakcie ferii letnich modernizacji i remontów wiele uwagi, w kontekście utrzymującego się stanu pandemii wywołanej wirusem COVID 19, poświęcono ustaleniu zasad funkcjonowania jednostek oświatowych po 1 września br. Podjęte rozwiązania mają na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia się przez dzieci / uczniów. Uczestniczący w spotkaniu Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński zadeklarował dyrektorom jednostek daleko idące wsparcie w zakresie dostarczania płynów do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej dla personelu. Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy poszczególnych przedszkoli oraz szkół będą upowszechniane w przyszłym tygodniu za pośrednictwem ich stron www.             

 

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.JPG007.JPG