21 sierpnia 2020r., działając w imieniu samorządu miejskiego Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński w obecności swojego zastępcy – Piotra Nowakowskiego oraz Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury – Marka Z. Zdrojewskiego dokonał wręczenia Ewie Mirosławie Krydzińskiej aktu przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków stanowiska Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 Słoneczna Jedyneczka w Sierpcu.

Z uwagi na utrzymujący się stan pandemii wywołanej COVID 19 Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia z 20 marca br. (Dz.U. 2020, poz. 493 ze zm.) umożliwił organom prowadzącym przedłużanie w trybie bezkonkursowym powierzeń stanowisk dyrektorów jednostek oświatowych do 31 sierpnia 2021r.   

Ewa Mirosława Krydzińska jest nauczycielem dyplomowanym, magistrem pedagogiki w zakresie wczesna edukacja legitymującym się 33-letnim stażem pracy pedagogicznej. Na przestrzeni ostatnich trzech lat dwukrotnie pełniła obowiązki dyrektora (XII 2017 – III 2019 oraz I – VIII 2020r.).

DSC_4309.JPGDSC_4315.JPGDSC_4318.JPGDSC_4320.JPGDSC_4321.JPGDSC_4326.JPG