Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu rozszerza zakres usług na cmentarzu komunalnym w Sierpcu.
W ostatnich dniach powstało kolumbarium - miejsce pochówku zbiorowego. Miejsca na urny zostały rozmieszczone na trzech poziomach. Na każdym z nich znajduje się 10 nisz wraz z półką na kwiaty i znicze.Informacja odnośnie kosztów związanych z pochówkiem, zostanie zamieszczona na stronie internetowej spółki w październiku.