25-letni mieszkaniec Sierpca, uległ poważnemu wypadkowi, w którym doznał poważnych obrażeń - uraz rdzenia kręgowego, tetraplegia. Pilnie potrzebna jest rehabilitacja, która pomoże wrócić Andrzejowi do samodzielności.  Niestety, potrzebne są na to ogromne środki - ponad 130 tys. zł. Czas w tym przypadku jest na wagę złota.

Andrzej jest podopiecznym Fundacji Moc Pomocy, która gromadzi dla niego środki na kompleksową rehabilitację i zakup sprzętu ortopedycznego:
wpłata na konto Fundacji Moc Pomocy
na rachunek 16 1020 5226 0000 6602 0635 0765 z dopiskiem Andrzej Płudowski.

https://www.facebook.com/poMOCdlaAndrzejaPludowskiego

grupa licytacyjna: https://www.facebook.com/groups/441935313155724

Fundacja uruchomiła również dla Andrzeja zbiórkę na platformie
siepomaga: https://www.siepomaga.pl/andrzej-pludowski