29 stycznia br., w Urzędzie Miejskim w Sierpcu gościliśmy Tomasza Dąbrowskiego – Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Rozmowy dotyczyły modernizacji w tym roku brakującego odcinka ul. Głowackiego i budowy ścieżki rowerowej do granicy administracyjnej miasta.

Jednym z tematów było także doprecyzowanie przebiegu planowanego w 2022 roku remontu ul. Piastowskiej oraz przeanalizowanie możliwości podłączenia miejskiej kanalizacji deszczowej do wojewódzkiej.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi za odwiedziny i konstruktywną rozmowę.