Trwa położenie pierwszej warstwy wyrównawczej asfaltu na ulicy Stefanii Sempołowskiej. 
W przyszłym tygodniu zostaną wyregulowane studzienki i będzie wylana ostatnia warstwa ścieralna.

001.JPG002.JPG003.JPG004.JPG