Prace remontowe przy ul. Sempołowskiej dobiegły końca.

Została wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego na długości około 630 mb i szerokości 6,0 m.

Sempolowska-1.JPGSempolowska-2.JPGSempolowska-3.JPG