Szkolne uroczystości z okazji zakończenia zająć edukacyjnych stworzyły możliwość uhonorowania uczniów odnoszących szczególne sukcesy.

Po raz pierwszy nagradzanie odbyło się według zasad określonych w Regulaminie przyjętym uchwałą nr 217/XXX/2020 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 10 czerwca 2020r., dlatego też wyróżnienia trafiły do znacznie szerszej grupy uczniów niż w latach minionych. Wysokie wyniki w nauce udokumentowane średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych na poziomie co najmniej 5,5 w powiązaniu z wzorową oceną zachowania otworzyły możliwość uzyskania Stypendium Burmistrza Miasta Sierpca, natomiast sukcesy w konkursach wiedzowych, artystycznych oraz zawodach sportowych odpowiedniej rangi – otrzymania jednorazowej nagrody pieniężnej. Uroczystego wręczenia wyróżnień podczas wizyt w poszczególnych szkołach podstawowych w dniach 23 – 25 czerwca dokonali Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński, Zastępca Burmistrza – Piotr Nowakowski oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury – Marek Z. Zdrojewski.

 

Stypendystami Burmistrza Miasta Sierpca  zostali:

Zofia Jagodzińska i Amelia Chroboczyńska (I Prywatna Szkoła Podstawowa), Julia Rychlik, Piotr Wierzbicki, Natalia Kordulasińska, Alicja Klara Sulkowska, Julia Zimnawoda i Julia Tybuszewska (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej), Julia Grzelecka, Maria Kędzierska, Natali Łasińska, Kinga Nagórek, Amelia Ostrowska, Oliwia Peszyńska, Kamil Ulicki, Marta Watkowska, Lena Wąsowska, Tymoteusz Wójcik i Bianka Zakrzewska (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego)

 

Jednorazowe nagrody pieniężne otrzymali:

Zofia Jagodzińska (I Prywatna Szkoła Podstawowa), Bartosz Wiśniewski, Laura Landoch, Igor Nawrocki, Julia Nowak, Lena Anna Jaworska, Natalia Przybyłowska i Julia Ocicka (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej), Julia Grzelecka, Filip Makowski, Kacper Marlęga, Kamil Ulicki, Oliwia Peszyńska, Maria Kędzierska, Natalia Czarnecka i Agata Malinowska (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego)

 

Tym samym grono aż 35 uczniów zostało uhonorowanych wyróżnieniami, które sfinansowano z budżetu gminy Miasto Sierpc kwotą w łącznej wysokości 29 750 PLN.

 

Pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody książkowe zostały wręczone również laureatom ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Sierpca  XII Konkursu Fotograficznego „Sierpc w moim obiektywie” – Jerzemu Kowalkowskiemu (SP Nr 3), Ignacemu Szałkuckiemu (SP Nr 2), Tymoteuszowi Wójcikowi (SP Nr 3), Alicji Sulkowskiej (SP Nr 2), Julii Grzeleckiej (SP Nr 3) i Julii Turalskiej) oraz X Konkursu Plastycznego „Pragnę, by w przyszłym roku w Sierpcu powstał …” – Aleksandrze Pedzie (SP Nr 2), Jakubowi Dobrzenieckiemu (SP nr 2), Orianie Zbruk (SP Nr 3), Piotrowi Biegańskiemu (SP Nr 2) oraz Wiktorii Burskiej (SP Nr 3).