Szanowni Mieszkańcy!

Koszty odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych szybują w górę w zatrważającym tempie. Wszystkie samorządy borykają się ze wzrostem cen towarów i usług, co w następstwie generuje wzrost cen za zagospodarowanie odpadów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że mierzymy się również ze wzrostem ilości wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych, co również jest jednym z czynników cenotwórczych.

Dla porównania w 2014 roku jeden mieszkaniec Naszego Miasta wytwarzał w swoim domu 290 kg odpadów komunalnych, natomiast już w roku 2020 aż 360 kg (dane te obejmują wszystkie rodzaje odpadów wytwarzane w gospodarstwach domowych). Pojawiło się już wiele rozwiązań systemowych zmierzających do poprawy sytuacji w gospodarowaniu odpadami, jednak wciąż jeszcze dużo pracy przed Nami. Należy nadmienić, iż rozpoczynamy windykację zaległych płatności. Osoby, które nie płacą za wywóz śmieci, wygenerowały zadłużenie w Mieście na ok. 100 000 zł.

W obliczu tych wszystkich problemów, które napotykamy jako samorząd w gospodarowaniu odpadami komunalnymi udało się nam zagwarantować na okres 2,5 roku stabilizację cen na dotychczasowym poziomie. Wskutek przeprowadzonego postępowania przetargowego z dniem 1 lipca br. rozpoczynamy realizację nowej umowy na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którego Wykonawca - konsorcjum firm Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK’’ Sp. z o.o. w Sierpcu i Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Spółka z o.o., utrzymały dotychczasowy poziom ceny za wywóz odpadów.