Rozpoczęły się pierwsze prace związane z budową tężni solankowej w Sierpcu. 
W ramach projektu przewidziano dostawę i montaż:
- tężni solankowej w kształcie walca,
- niecki betonowej wraz z uzupełnieniem solanki,
- wykonanie przyłącza energetycznego,
- wykonanie przyłącza wodociągowego,
- wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej.
 
Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno–turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo”- Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu” została dofinansowana w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DSC_2071.JPGDSC_2077.JPGDSC_2078a.jpg