12 sierpnia w Urzędzie Miasta Płocka, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński  wspólnie z samorządowcami z regionu płockiego, podpisał list intencyjny związany z opracowaniem strategii rozwoju w ramach programów perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2021 – 2027.

Z Naszej strony zgłosiliśmy 5 projektów o łącznej wartości ponad 20 milionów złotych:

  1. Zagospodarowanie doliny rzeki Sierpienicy wraz z terenami przyległymi oraz nadanie im funkcji społecznych.
  2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych.
  3. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z bezpośrednim otoczeniem.
  4. Sierpc 3.0 - samowystarczalność energetyczna miasta Sierpca - etap I.
  5. Rewitalizacja historycznego centrum miasta Sierpca w obrębie Placu Chopina oraz parku im. Tadeusza Paciorkiewicza wraz z nadaniem im funkcji społecznych.

Mamy nadzieję, że kolejne lata oraz ścisła współpraca z ościennymi samorządami na rzecz rozwoju podregionu płockiego, zaowocuje pozyskaniem funduszy na realizację priorytetowych dla Sierpca projektów.

 

Sygnatariusze:

Andrzej Nowakowski - Prezydent Miasta Płocka 

Paweł Kalinowski - Burmistrz Miasta Gostynina

Arkadiusz Boruszewski - Starosta Powiatu Gostynińskiego

Mariusz Bieniek - Starosta Powiatu Płockiego

Andrzej Cześnik - Starosta Powiatu Sierpeckiego