W piątek, 1 października 2021 r. o godz. 15:00 odbyła się uroczystość wręczenia medali "Zasłużony dla Miasta Sierpca" podczas której uhonorowano dwóch Sierpczan.

Podczas oficjalnych uroczystości, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca Dariuszem Malanowskim przybliżyli zebranym gościom biografie Pana Józefa Chmielewskiego oraz Pana Edmunda Szpanowskiego:

Józef Chmielewski, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Sierpcu w okresie od 10.05.2000r. do 09.07.2020 r. Człowiek z pasją, który przyczynił się do rozwoju sierpeckiej spółdzielni, który tworzył jej rzeczywistość i dbał o jej wizerunek. Podejmował działania poprawiające komfort zamieszkiwania w spółdzielczych zasobach. Prowadzone działania termomodernizacyjne wpłynęły na poprawę stanu technicznego i estetycznego budynków, a także na obniżenie kosztów centralnego ogrzewania. Obecnie wszystkie budynki mieszkalne, jak również pawilony handlowo – usługowe
i administracyjne są docieplone i zmodernizowane. Stan zasobów mieszkaniowych, w których zamieszkuje około 40 % mieszkańców Sierpca rzutuje na całe miasto, a kolorowe osiedla mieszkaniowe zmieniły krajobraz miasta. Pozytywny obraz przemian dopełniają zadbane tereny zielone, ogródki, place zabaw, nowe chodniki i parkingi. Dzięki dobrej współpracy  Pana Chmielewskiego z Burmistrzem i Radą Miejską wiele tych inwestycji zostało wspartych z budżetu Miasta Sierpca.

Z inicjatywy Prezesa Chmielewskiego Spółdzielnia realizowała z powodzeniem nowe inwestycje mieszkaniowe, które wpisały się w krajobraz miasta Sierpca.
W minionym 15-leciu wybudowała 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych na Osiedlu Niepodległości i Jana Pawła II, które oprócz ciekawej architektury mają wiele udogodnień dla mieszkańców. Na Osiedlu Niepodległości powstał pierwszy w mieście budynek z windą i miejscami postojowymi pod budynkiem. Dzięki działaniom modernizacyjnym i nowym inwestycjom Osiedle Niepodległości, usytuowane przy wjeździe do miasta, stało się piękną wizytówką miasta.

Pan Józef Chmielewski jest znany z inicjatyw i działań społecznych. Współpracuje
z lokalnymi organizacjami, stowarzyszeniami i klubami. Działa na rzecz Ogniska TKKF „Kubuś”, którego jest honorowym członkiem, Miejskiego Klubu „Kasztelan”, Powiatowego Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarządów Osiedli. Szczególnie oddany jest pracy z młodzieżą. Jest czynnym Instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego. Od kilku lat pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Chorągwi Mazowieckiej ZHP. Godnie reprezentował Spółdzielnię na forum spółdzielczości krajowej, był delegatem na krajowe zjazdy, odbierał w jej imieniu  liczne nagrody m.in. medal „Zasłużony dla Miasta Sierpca”, medal „Zasłużony dla powiatu sierpeckiego”, odznakę „Za zasługi dla spółdzielczości”, medal pamiątkowy „Pro Mazovia”.

Za pracę zawodową i społeczną otrzymał liczne odznaczenia państwowe
i branżowe, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż „Za zasługi dla ZHP”, Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego, Złotą Odznakę „Dla zasługi dla Spółdzielczości Bankowej”, Brązową Odznakę „Zasłużony Działacz kultury Fizycznej”, Zasłużony działacz Ruchu Spółdzielczego.

Historia powstania i rozwój sierpeckiej spółdzielni mieszkaniowej, w której przez
20 lat był Prezesem, jest integralną częścią dziejów i rozwoju miasta. Dlatego
to wszystko, co dokonał dla Spółdzielni, dokonał dla Sierpca.

 

Edmund Szpanowski  - jest mieszkańcem Sierpca, były żołnierz zawodowy, policjant oraz instruktor do spraw plastyki w sierpeckim Domu Kultury, obecnie jest na emeryturze. Artysta rzeźbiarz, samouk i pasjonat, który tworzy w drewnie
i kamieniu od lipca 1972 roku. W swojej twórczości przeszedł wszystkie szczeble rzeźbienia, od rzeźby prostej w kształcie i treści, do form współczesnych, głęboko stylizowanych, od form małych do monumentalnych. Często zamienia dłuto na piłę mechaniczną tworząc ogromne rzeźby, które zdobią wiele miast w Polsce.

Posiada bogaty dorobek artystyczny.  Swoje dzieła wykonuje różnymi technikami, w wielu gatunkach drewna i w kamieniu. Znaleźć wśród nich można zarówno figury religijne, baśniowe, etniczne, historyczne, prace o tematyce sakralnej, kobiety i ich oblicza jak również przedmioty użytkowe o różnorodnym przeznaczeniu.

Edmund Szpanowski często czerpie inspiracje do realizacji swojej największej pasji – rzeźbiarstwa, z otaczającej go przyrody. Artysta wykonuje swoje prace również w zwykłych korzeniach, znalezionych przypadkowo w różnych zakątkach kraju. Nie odbierając im naturalnego kształtu i piękna, poprzez wyrzeźbienie drobnych elementów, nadaje swoim dziełom niepowtarzalny charakter.

Chętnie posługuje się symboliką. Sztuka i możliwość tworzenia jest dla niego radością życia. Tworzenie daje mu poczucie wolności oraz prawo do własnej interpretacji tego, co go otacza, do kreowania własnej rzeczywistości.
Jest twórcą, który sięga po własne formy wypowiedzi artystycznej.
Jest rzeźbiarzem niezwykle twórczym i pracowitym. Rzeźbienie  jest jego pasją
i stylem życia. Jego motto to „Żyję aby rzeźbić, rzeźbię by żyć”.

Edmund Szpanowski swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych, zbiorowych i poplenerowych w kraju i za granicą, w tym m.in.
w Galerii im. Xawerego Dunikowskiego Muzeum Narodowego w Warszawie. Jego rzeźby możemy oglądać również na terenie naszego miasta. Na placu przed kościołem Farnym znajduje się wykonany przez artystę krzyż misyjny wraz z figurką Jezusa, przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 możemy podziwiać rzeźbę „Niedźwiadka Wojtka”, a w okresie świąt Bożego Narodzenia, na Placu Europejskim możemy oglądać „Szopkę Bożonarodzeniową” z rzeźbami postaci biblijnych o naturalnej wielkości.

W 1999 roku delegacja samorządu sierpeckiego wyjechała do Watykanu, gdzie wręczyła Papieżowi Janowi Pawłowi II Akt Honorowego Obywatelstwa Miasta Sierpca oraz rzeźbę przedstawiającą Matkę Bożą Sierpecką z Dzieciątkiem wykonaną przez Edmunda Szpanowskiego.

Artysta otrzymał wiele nagród i wyróżnień, w tym nagrodę rangi ministerialnej.
W październiku 2012 roku w uznaniu działalności kulturalnej od Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sierpeckiej otrzymał medal " PRO DOMO SUA ". Zajmuje się także edukacją artystyczną i kulturalną oraz bierze udział w działalności charytatywnej. Swoją działalnością artystyczną promuje Miasto Sierpc.

 

Po krótkim przedstawieniu sylwetek Zasłużonych,  Burmistrz Jarosław Perzyński wraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Dariuszem Malanowskim, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Waldemarem Frydrychowiczem oraz Radnymi Rady Miejskiej Sierpca Wojciechem Jaworowskim oraz Barbarą Gil uroczyście wręczyli medal „Zasłużony dla Miasta Sierpca” wraz z legitymacją.

DSC_0190.JPGDSC_0193.JPGDSC_0194.JPGDSC_0204.JPGDSC_0208.JPGDSC_0211.JPGDSC_0214.JPGDSC_0216.JPGDSC_0219.JPGDSC_0222.JPGDSC_0224.JPGDSC_0228.JPGDSC_0229.JPGDSC_0231.JPGDSC_0236.JPGDSC_0237.JPGDSC_0238.JPGDSC_0241.JPGDSC_0245.JPGDSC_0250.JPGDSC_0256.JPGDSC_0260.JPGDSC_0262.JPGDSC_0264.JPGDSC_0275.JPGDSC_0280.JPGDSC_0281.JPGDSC_0287.JPG