W kilku miejscach na terenie Sierpca zostaną wymienione 182 lampy na nowoczesne oświetlenie LED. 
Dzięki temu, poprzez lepsze doświetlenie ulic, bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych ulegnie poprawie. W ramach w ramach projektu pn. „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem” wykonano dokumentację modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sierpca wraz z dostawą i montażem opraw LED w zakresie modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem elektrycznym, wysięgnikami i modernizacją systemu sterowania na terenie Miasta Sierpca dla wybranych ulic, mającej na celu poprawę efektywności energetycznej. 
Modernizacja oświetlenia to także obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprawa estetyki. Na realizację zadania otrzymaliśmy dotację z programu Human Smart City. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków zewnętrznych, a koszt jego realizacji to około 412 200 zł. Wykonawcą prac jest Orange Polska S. A.
Do wiosny 2022 r. na terenie miasta pojawi się ok. 400 kolejnych, nowych lamp LED 💡