W dniu 1 grudnia została podpisana umowa z dyrektorem Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Panem Grzegorzem Obłękowskim na wykonanie projektu remontu (jednego z trzech etapów) ul. Piastowskiej. 
 Remont drogi wojewódzkiej nr 541 - obejmie odcinek od wjazdu do miasta do mostu przy ul. 11 Listopada. W ramach modernizacji przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa i chodniki, będzie wybudowana ścieżka rowerowa, a także zostanie wymieniona nawierzchnia drogi.