Wolontariusze Szlachetnej Paczki już od dziesięciu lat niosą pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Sierpca i okolicznych miejscowości. W dniach 11 – 12 grudnia odbył się Weekend Cudów, czyli dziesiąty finał Szlachetnej Paczki w Sierpcu. Został objęty patronatem Burmistrza Miasta Sierpca Jarosława Perzyńskiego. Pomocy finansowej udzieliły również sierpeckie parafie - parafia św. Benedykta w Sierpcu oraz parafia św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu.

Przez dwa dni darczyńcy dostarczali przygotowane wcześniej paczki do magazynu, który jak co roku, mieścił się w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu - magazyn to również miejsce spotkań wolontariuszy z darczyńcami. Za organizację tegorocznej edycji był odpowiedzialny Michał Perek, który po raz pierwszy został liderem zespołu. W dziesiątą edycję Szlachetnej Paczki było zaangażowanych 21 wolontariuszy SuperW, 17 wolontariuszy, którzy zgłosili chęć pomocy oraz 2 kierowców - to oni podczas finału rozwozili paczki oraz transportowali wolontariuszy.

W tym roku wolontariusze złożyli wizytę u 60 rodzin, z czego 30 zostało zakwalifikowanych do projektu. Zgłosiło się 30 darczyńców, dzięki czemu udało się wesprzeć wszystkie potrzebujące rodziny. Weekend Cudów to wyjątkowy moment i jeden z najpiękniejszych weekendów w roku. W wielu sierpeckich domach zagościła nadzieja na lepsze jutro, bo Szlachetna Paczka łączy ludzi w osiągnięciu tego samego celu, jakim jest pomoc drugiemu człowiekowi w trudnej sytuacji.

IMG_8626.JPGIMG_8632.JPGIMG_8711.JPG