Najważniejsza inwestycja ostatniego 20 - lecia staje się rzeczywistością w roku Jubileuszu 700 - lecia Miasta Sierpca. Będzie to wspaniały i namacalny prezent dla Miasta i jego Mieszkańców. 
8 maja podczas urodzin Miasta, na uroczystej sesji Rady Miejskiej Sierpca została podpisana umowa między inwestorem Grzegorzem Obłękowskim - Dyrektorem Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , a wykonawcą Fatih Budan - Prezesem firmy Fabe Polska. 🖋✍️
Umowa została podpisana w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Zastępcy Dyrektora MZDW Tomasza Dąbrowskiego, Starosty Sierpeckiego Andrzej Cześnik Radny Powiatu Sierpeckiego oraz Wójta Sierpc gmina Krzysztofa Korpolińskiego.
Łączna kwota inwestycji to prawie 74 000 000 zł.
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej (DW 560) w m. Gorzewo na terenie gminy Sierpc do ul. Kościuszki (DK10), czyli tzw. mała obwodnica miasta, będzie dotowana w kwocie ok 34 milionów złotych z RFRD oraz ze środków budżetowych Województwa Mazowieckiego w kwocie ok 40 milionów złotych.
Już niedługo rozpoczną się pierwsze prace budowlane i zostanie wkopany kamień węgielny pod budowę. Liczymy, że do końca 2024 roku trasą przejadą pierwsze auta. 😊🚗
Podziękowania kierujemy do Marszałka Pana Adam Struzik , Ministra Pana Jacek Ozdoba oraz pana Dyrektora Tomasz Dabrowski, bez których wsparcia nie byłoby to możliwe! Serdecznie dziękujemy!
Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Miasta Sierpca.