Tydzień imponująco dobrych informacji!
Kolejne fundusze w wysokości 114 000 zł płyną na konto Miasta!
Gmina Miasto Sierpc otrzymała dofinansowanie na doposażenie i wyremontowanie stołówek szkolnych w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Zakres prac będzie obejmował wymianę instalacji elektrycznej, zakup stołów, krzeseł oraz wyposażenia.
Plakat zawierający elementy graficzne oraz informację tekstową związaną z dofinansowaniem.