14 czerwca podpisaliśmy umowę z wykonawcą na utwardzenie kilkunastu ulic w Sierpcu.
Koszt zadania to ok. 350000 złotych, w ramach którego zostaną wykonane warstwy z gruzu betonowego i z destruktu asfaltowego. Wykonawca wyreguluje także studnie i zawory oraz uporządkuje teren.
Na zdjęciu od lewej: Bogdan Ciemiecki Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów, Piotr Nowakowski Zastępca Burmistrza Miasta Sierpca, Wykonawca