W 700 - lecie Miasta wchodzimy, a nawet wjeżdżamy taranem! Oczekiwana od ponad 20 lat obwodnica Miasta Sierpca staje się faktem! 
21 czerwca 2022 r. pierwsze szpadle pod budowę wschodniej obwodnicy Naszego Miasta zostały wkopane, tym samym rozpoczęliśmy symbolicznie tę wielką inwestycję!
Uroczyste wkopanie łopaty miało miejsce przy administracyjnych granicach Miasta Sierpca i Gminy Sierpc, na 55 km drogi wojewódzkiej 560, tj. ul. Płocka w miejscowości Gorzewo.
Na to wydarzenie przybyli parlamentarzyści i samorządowcy, w tym:
Adam Struzik – Marszałek woj. Mazowieckiego.
Obwodnica Sierpca będzie mieć 2,9 kilometra długości. Jej budowa pochłonie blisko 74 miliony złotych, z czego prawie 35 milionów dofinansowania będzie pochodzić z budżetu państwa.
Nowa droga wojewódzka ma być gotowa do końca 2024 roku.
Jest to historyczna chwila dla Mieszkańców Sierpca. Na obwodnicę czekaliśmy od prawie 20 lat. Wszyscy goście wyrażali zadowolenie z budowy obwodnicy, która nie tylko poprawi bezpieczeństwo wyprowadzając ruch tranzytowy z centrum Miasta, ale również ma przyciągnąć przedsiębiorców i turystów w Nasze strony.
Podziękowania kierujemy do Pana Marszałka Adama Struzika oraz Pana Ministra Jacek Ozdoba, bez których wsparcia nie byłoby to możliwe! Serdecznie dziękujemy!
Dziękujemy także za pomoc i zaangażowanie Dyrektorom MZDW: Panu Grzegorzowi Obłękowskiemu i Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu.
 
Zdjęcie grupowe na placu budowy obwodnicy Miasta Sierpca. Osoby widoczne na zdjęciu wkopują symbolicznie pierwszy szpadel pod budowę obwodnicy Miasta Sierpca.
Na zdjęciu od lewej: jarosław Perzyński-Burmistrz Miasta Sierpca oraz Adam Struzik-Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Zdjęcie grupowe. Na pierwszym planie widoczny Piotr Nowakowski-Zastępca Burmistrza Miasta Sierpca, w tle Radni Miejscy oraz zaproszeni goście.
Wspólne zdjęcie grupowe władz samorządowych na placu budowy Obwodnicy Miasta Sierpca.