W dniu 26 października br. podczas LXIX sesji Rady Miejskiej Sierpca zostały wręczone pamiątkowe patery z okazji 20 – lecia pracy na rzecz Samorządu Miasta Sierpca Przewodniczącemu Rady Miejskiej Sierpca, Dariuszowi Malanowskiemu, oraz Radnemu Rady Miejskiej Sierpca, Jerzemu Zbigniewowi Stachurskiemu.

Jubilatom gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności na dalsze lata pracy złożyli Burmistrz - Jarosław Perzyński, Zastępca Burmistrza - Piotr Nowakowski, Radni Rady Miejskiej oraz osoby obecne na sali obrad.

Wspólne zdjęcie Radnych Rady Miejskiej Sierpca z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza i Skarbnikiem.