2 grudnia br. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbył się X Dzień Wolontariatu a zarazem uroczyste podsumowanie działalności sierpeckiego wolontariatu za rok 2022.

Głównym punktem uroczystości było podziękowanie i uhonorowanie licznej grupy Wolontariuszy, którzy bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym, szczególnie osobom niepełnosprawnym oraz wręczony został laur Nadzwyczajnego oraz Super Wolontariusza. Tego dnia najmłodsi wolontariusze z klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu złożyli ślubowanie wolontariackie, otrzymali koszulki i tym samym znaleźli się oficjalnie w gronie sierpeckich działaczy społecznych.

Ich wielkie serca niosą wielką i ogromną moc oraz pomoc. Podczas uroczystości podsumowano zbiórkę charytatywną dla Damiana, który mierzy się z ciężką chorobą. Do akcji zainicjowanej przez Szkołę Podstawową nr 3 włączyły się jednostki i placówki oświatowe z terenu miasta, powiatu sierpeckiego oraz gmin z terenu powiatu.  Udało się pozyskać prawie 11 tysięcy złotych na leczenie i rehabilitację Damiana.

Zaproszeni goście mogli także zakupić kartki świąteczne wykonane przez uczestników Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Dochód ze sprzedaży został przekazany na leczenie i rehabilitację Amelki, która jest podopieczną Stowarzyszenia "Szansa na Życie" w Sierpcu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom działającym charytatywnie, za całoroczne zaangażowanie i wsparcie, które powinno być przykładem dla innych!

Na zdjęciu widoczne osoby, które otrzymały podziękowania na wsparcie akcji wolontariackiej.

Galeria zdjęć