Rozpoczyna się długo wyczekiwana, szczególnie przez Mieszkańców Osiedle Nr 7, przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Leopolda Okulickiego.
W dniu 22 marca, Burmistrz wspólnie z przewodniczącym Zarządu Osiedla nr 7 Przemysław Burzyński oraz Radnym Rady Miejskiej Maciej Malanowski, wizytowali na nowo powstającej inwestycji, o którą zabiegali w imieniu mieszkańców.
Do końca roku, ta część osiedla, zmieni się nie do poznania!
W ramach realizacji zadania zostaną wykonane prace ziemne związane z wykonaniem nowego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Jana Pawła II, regulacjach studni, przebudowie odcinka sieci wodociągowej oraz wykonania nawierzchni jezdni asfaltowej.
Na odcinku ul. Leopolda Okulickiego powstanie ciąg pieszo-rowerowy.
Zadanie pn. "Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic Jana Pawła II i Okulickiego" zostało dofinansowane w 95 % w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 2.
Zdjęcie przedstawiające widok na ul. gen. Leopolda Okulickiego przed rozpoczęciem budowy.