Rozpoczęły się prace związane z dobudową windy do budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez montaż windy wraz z wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej”.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 250 000 złotych.
Plac budowy windy przed urzędem Miejskim w Sierpcu.