Biuro Powiatowe
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Sierpcu

realizuje zadania w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich, nadania numerów identyfikacyjnych gospodarstw oraz przyjmowania - od rolników i producentów rolnych - wniosków o dopłaty obszarowe. Zadania te wynikają z wejścia Polski, a więc i polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej są gwarantem uzyskania przez polską wieś wysokich dotacji finansowych w ramach środków finansowanych z Funduszy Strukturalnych i Wspólnej Polityki Rolnej. Zakłada się, że w latach 2004 do 2006 roku włącznie, Polska Wieś może otrzymać do 40 miliardów zł z Funduszy Unijnych. Pieniądze te znajdą się w gospodarstwach wiejskich za pośrednictwem Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod warunkiem, że sami Rolnicy złożą wnioski w Biurze Powiatowym. To właśnie Rolnicy są beneficjentami tych pieniędzy i Rolnicy powinni o nie zabiegać. Biura Powiatowe AR i MR są gwarantem otrzymania tych środków finansowych.

Biuro Powiatowe
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Sierpcu, ul. Kopernika 8