położona jest w województwie mazowieckim, w zachodniej części powiatu płockiego nad rzeką Wisłą w odległości 20 km od miasta Płocka.

Gmina zajmuje obszar 162 km2, posiada 1302 gospodarstwa rolne,w tym 411 o powierzchni ponad 10 ha. „Brudzeńską” gminę zamieszkuje 7817 osób w 43 wsiach należących do 32 sołectw. Produkcja rolna prowadzona jest na wysokim poziomie, dominuje uprawa zbóż, buraków cukrowych, rzepaku, a w ostatnim czasie wzrasta znaczenie uprawy kukurydzy. Produkcja zwierzęca to przede wszystkim produkcja mleka oraz tucz trzody chlewnej. Na terenie gminy działa od ośmiu lat grupa producencka, skupiająca producentów trzody chlewnej „Bru-Moch”. Rolnicy z wielu zakątków kraju poznali funkcjonowanie tejże grupy w czasie wycieczek do „naszej gminy”.

Na terenie gminy usytuowanych jest sześć szkół podstawowych i dwa gimnazja. Ponadto jest tu także Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Sikorzu.

Gmina Brudzeń Duży jest jednostką typowo rolniczą o walorach turystycznych.

Znajduje się tutaj Brudzeński Park Krajobrazowy utworzony w 1988 roku o powierzchni 3452 ha wraz z otuliną o powierzchni 4062 ha. Park obejmuje dolinę rzeki Skrwy Prawej na jej odcinku dolnym, powyżej ujścia do Wisły, stanowi on naturalną osłonę dla rezerwatu przyrody oraz ochronę roślin i zwierząt. Na terenie gminy Brudzeń Duży znajduje się wiele zabytków. Do najciekawszych należą: kościół w Rokiciu (romańsko-gotycki XIII wiek), rzymsko-katolicki w Bądkowie Kościelnym (barokowy-XVIII wiek), w Sikorzu (neogotycki I połowa XX wieku), w Siecieniu (późnorenesansowy - XVII wiek), zespoły dworsko-parkowe w Karwosiekach Cholewicach.

Charakterystycznym elementem krajobrazu doliny rzeki Skrwy są dawne młyny wodne i ich pozostałości, które znajdują się w Rochnach, Janoszycach, Sikorzu, Radotkach i Cierszewie.

Z „Brudzeńską Gminą” związanych jest wiele postaci historycznych takich jak Paweł Włodkowic humanista prawnik, pisarz polityczny i mąż stanu, późniejszy rektor Akademi Krakowskiej a także uczestnik soboru w Konstancji, gdzie bronił polskiej sprawy w sporze z Zakonem Krzyżackim. W Sikorzu w klasycznym dworku z połowy XIX wieku, w przeszłości należącym do rodziny Piwnickich, częstymi gośćmi w okresie międzywojennym byli Antoni Słonimski czy Julian Tuwim. Tuaj poeta napisał "Bal w operze". W minionym stuleciu mieszkał w Sikorzu Gustaw Zieliński, powstaniec poeta, który zgromadził dość pokaźną bibliotekę, która przez jego syna została przekazana Towarzystwu Naukowemu Płockiemu.

Z Murzynowem łączy się niezwykła postać pisarza i poligloty Stanisława Murzynowskiego, który dokonał pierwszego tłumaczenia na język polski Nowego Testamentu w 1553 roku; Ewangelii wg św. Mateusza. Murzynowski jest także autorem pierwszego słownika języka polskiego.

Uprzemysłowienie gminy jest niewielkie, mamy tu kilka tartaków, producenta foli, małą masarnię, piekarnię, itp. Gmina może poszczycić się wieloma inwestycjami prowadzonymi bądź już zakończonymi. Nas podkreślenie zasługuje fakt oddania do użytku w 2001 r. nowoczesnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siecieniu wraz z salą gimnastyczną. W roku 2003 oddano do użytku drogę Główina-Sobowo budowaną w ramach programu SAPARD, Rokicie-Gorzechowo, zakończono budowę i modernizację oczyszczalni ścieków Brudzeń-Bądkowo Kościelne, oddano do użytku budynek Posterunku Policji, zakończono budowę wodociągów w kilku miejscowościach. Zwodociągowanie gminy wynosi 88,5 %. Wyposażenie mieszkańców gminy w telefony jest praktycznie stuprocentowe. Aktualnie w budowie jest Gimnazjum w Brudzeniu Dużym wraz z halą sportową.

Gmina Brudzeń Duży to harmonijne połączenie rolnictwa "matką" naturą.


Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym
09-414 Brudzeń Duży
tel. (24) 260-40-81, 260-40-13
tel./fax 260-40-23
e-mail:ug_brudzen@interia.p