położona jest w północnej części województwa mazowieckiego. Miejscowość gminna Gozdowo leży w odległości 25 km od miasta Płocka i 15 km od miasta Sierpca.

Gmina graniczy z od północy z gminą Sierpc, od wschodu z gminą Zawidz i Bielsk, od południa z gminą Stara Biała i Brudzeń Duży, od zachodu z gminą Mochowo.

Gmina obejmuje 31 sołectw i 41 miejscowości. Liczba ludności wynosi 6300 mieszkańców.

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 126,7 km2, w tym: użytki rolne 10533 ha, lasy i zadrzewienia - 1155 ha, nieużytki, wody - 982 ha.

Charakter gminy jest typowo rolniczy.

W gospodarstwach rolnych prowadzi się produkcję zwierzęcą, z których dominującą jest hodowla bydła oraz trzody chlewnej: bydło - 5036 szt., trzoda chlewna - 12.874 szt.

Na terenie gminy najwięcej gleb jest klasy IV oraz III i V, niewiele klasy II i IV.

Gleby klasy II i III stanowią 12,3 %, gleby klasy IV stanowią około 55 %, gleby klasy V i VI stanowią 32,7 %.

Na 1033 gospodarstwa domowe 80% z nich posiada wodę z wodociągu gminnego (Stacja Uzdatniania Wody w Gozdowie i w Lelicach). Miejscowość Gozdowo posiada przyłącze kanalizacyjne do Oczyszczalni Ścieków w Gozdowie.

Na terenie gminy funkcjonują dwa gospodarstwa agroturystyczne.

W gminie Gozdowo 1430 osób zatrudnionych jest w przemyśle, handlu i usługach.

Na terenie gminy znajdują się trzy szkoły podstawowe, jedna filia szkoły podstawowej, jedno gimnazjum oraz hala sportowa i dwie biblioteki publiczne.

Z ważniejszych zakładów usługowych, które znajdują się na terenie gminy to: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, dwie apteki, Bank Spółdzielczy, dwa Urzędy Pocztowe dwie Piekarnie, poza tym Ferma „Złote Jajko”, Zakład Przetwórstwa Zbożowego, Hurtownia Nawozów i Materiałów Budowlanych, dwie Prywatne Lecznice dla Zwierząt, dwa zakłady fryzjerskie, 10 działający jednostek Straży Pożarnej oraz dwie Stacje CPN.

Dominantem historycznym w gminie są trzy zabytkowe kościoły, a przyrodniczym szereg parków zabytkowych i podworskich, jak również cieszące się dużą popularnością pomniki przyrody.

Urząd Gminy Gozdowo
ul. K. Gozdawy 19
09-213 Gozdowo
tel. (0-24) 276-21-12, 276-21-87
fax (0-24) 276-21-12
www. uggozdowo.com
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.