1. Środki z Ministerstwa Sportu w ramach programu modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych

 1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży. Całkowita wartość inwestycji 787 800,00 zł. Środki własne 587 800,00 zł. środki FRKF 200 000,00 zł. Zrealizowano w 2007 roku.

 2. Budowa boiska i bieżni z nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu. Całkowita wartość inwestycji 452 800,00 zł. Środki własne 302 800,00 zł. środki FRKF 150 000,00 zł. Zrealizowano w 2008 roku.

 1. Środki z Ministerstwa Gospodarki w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski

 1. Przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych o tematyce azbestowej w tym: przeszkolenie nauczycieli, opracowanie plakatów informacyjnych, budowa ścieżki dydaktycznej, stworzenie strony internetowej. Całkowita wartość zadania 91 500,00 zł (100% środki z Ministerstwa Gospodarki). Zrealizowano w 2009 roku.

 2. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpc – zinwentaryzowanie ilości i ocena stanu wyrobów azbestowych. Całkowita wartość zadania 59 780,00 zł (100% środki z Ministerstwa Gospodarki). Zrealizowano w 2008 roku.

 

 

 1. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 1. Renowacja zbiornika wodnego JEZIÓRKA znajdującego się na terenie miasta. Całkowita wartość zadania 690 382,54 w tym pożyczka 441 002,54 zł. Zrealizowano w 2008 roku.

 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu od 2008 do 2012

 1. I i II etap kwota łączna 3 466 924,52 zł w tym pożyczka 2 256 000,00 zł

 2. III etap kwota łączna 1 214 309,41 zł w tym pożyczka 787 320,00 zł

 3. IV etap kwota łączna 414 592,35 zł w tym pożyczka 265 000,00 zł

 4. V etap kwota łączna 1 271 468 zł w tym pożyczka 770 000,00zł

 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac Chopina – I etap ulica Żeromskiego. Wartość inwestycji 1 420 596,00 zł, w tym pożyczka 742 998,00 zł z WFOŚiGW. Inwestycja budowana była wspólnie z powiatem, którego udział finansowy w tym przedsięwzięciu wyniósł 321 000,00zł. Realizacja w 2012r

 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu – II etap. Dofinansowanie w kwocie 114 790,00 w formie dotacji. Ogólny koszt przedsięwzięcia wyniósł 298 090 zł. Termin realizacji: 09.08.2012 do 05.10.2012

 3. W 2012r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miastu Sierpc przyznano dotacje na zadnie polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu materiałów zawierających azbest z terenu naszego miasta. Dotacja w kwocie 18.753,12 zł celem wykonania wyżej wymienionego zadania. W rezultacie usunięto i zutylizowano 31,720 ton płyt azbestowo cementowych.