Położenie

Gmina ma dogodne położenie geograficzne. Znajduje się w północnej części województwa mazowieckiego - 35 km od Płocka, 135 km od Warszawy, 85 km od Torunia. Na obszarze 150 km2 obejmuje 40 sołectw, w których mieszka 7257 osób. Graniczy z gminami: Zawidz, Gozdowo, Mochowo, Szczutowo, Rościszewo i m. Sierpc.

Komunikacja
Przez tereny gminy Sierpc przebiegają następujące drogi:

  • droga krajowa krajowa: Warszawa - Sierpc - Toruń - Szczecin nr 10,
  • drogi wojewódzkie: Bielsk - Sierpc - Brodnica nr 560, Dobrzyń - Sierpc - Mława nr 541,
  • linie kolejowe relacji: Toruń - Nasielsk, Płock - Brodnica.

Oświata, kultura, sport

Na terenie gminy funkcjonuje:

  • 5 szkół podstawowych w: Bledzewie, Goleszynie, Susku, Borkowie Kościelnym, Sudrgach, oraz filia szkoły podstawowej Borkowa Kościelnego w Studzieńcu;
  • 2 Gimnazja w: Borkowie Kościelnym i Susku.

Z budżetu gminy finansowane są dwa Ludowe Zespoły Sportowe: Białe Błoto - „Kasztelan” i Goleszyn „Orzeł”. Młodzież zrzeszona w SKS i LZS korzysta ze stadionu sportowego w Goleszynie, wyposażonego w bieżnię, skocznię, boisko do piłki nożnej i siatkowej.

Gmina utrzymuje 14 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, których remizy wykorzystane są jako miejsca spotkań, zabaw oraz do prowadzenia działalności gospodarczej.

Rolnictwo
Gmina Sierpc jest gminą wybitnie rolniczą. Ogólna jej powierzchnia wynosi 15.023 ha, z czego użytki rolne wynoszą 11.577 ha, w tym grunty orne - 10.065 ha.

Ziemia należy przede wszystkim do prywatnych właścicieli. Przeważa uprawa zbóż i ziemniaków. Hoduje się również trzodę chlewną, krowy i owce.

Gospodarka wodno-ściekowa
Gmina zwodociągowana jest w 90 % wsi. Z zasobów wód ujęć własnych korzysta 57 % ludności. Wodociągi gminne podłączone są do 3-ch stacji uzdatniania wody (Gorzewo, Białyszewo, Borkowo Wielkie i Piastowo).

Oczyszczalnie ścieków znajdują się w Miłobędzynie, Studzieńcu i Dziembakowie. Pozostałe wsie będą także kanalizowane.

Oferta inwestycyjna
Gmina dysponuje dużym zapleczem dla przemysłu rolno - spożywczego. Oczekuje inwestorów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, którzy zechcieliby przyczynić się do dalszego rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego oraz nieuciążliwego dla środowiska przemysłu, a także do obsługi transportu wzdłuż tras komunikacyjnych.

Urząd Gminy w Sierpcu
09-200 Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
tel. (0-24) 275-57-01; fax. (0-24) 275-66-01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.