W dniu 12 marca 2015r., w Szkole Podstawowej Nr 3, odbyło się ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Nr 7. Na przewodniczącego Zarządu wybrano  Przemysława Burzyńskiego.

W skład Zarządu weszli:

- Przemysław Bartkowski
- Joanna Frej
- Arkadiusz Karwowski
- Maciej Malanowski
- Monika Rożniak
- Halina Waszkiewicz

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

- Jadwiga Osiecka
- Teresa Poraszka
- Włodzimierz Zaborowski

ZARZĄD OSIEDLA Nr 7 - wybrany 12 marca 2015 r.

- Przemysław Burzyński – Przewodniczący Zarządu Osiedla
- Maciej Malanowski - Z-ca Przewodniczącego
- Monika Rożniak - Skarbnik Zarządu
- Halina Waszkiewicz - Sekretarz Zarządu
- Przemysław Bartkowski - Członek
- Joanna Frej - Członek
- Arkadiusz Karwowski - Członek

KOMISJA REWIZYJNA:

- Włodzimierz Zaborowski - Przewodniczący
- Jadwiga Osiecka - członek
- Teresa Poraszka - członek

 


Ulice  wchodzące w skład osiedla:

Jana Pawła II – bloki: od Nr 24 do Nr  46  oraz domy jednorodzinne na ul. Jana Pawła II od Nr 33 do końca ul. Jana Pawła II , Sucharskiego, Wspólna , Okulickiego, Polna.