4 grudnia mieliśmy przyjemność gościć w Naszym Mieście pana Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania: Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” zamontowano w parku im. T. Mirosławskiego element małej architektury tj. wielofunkcyjną zjeżdżalnię.

Miasteczko ruchu drogowego powstające przy ul. M. Konopnickiej jest już prawie ukończone. Zwieńczeniem budowy będzie wiosenne wymalowanie pasów.

2 grudnia rozpoczęto prace polegające na frezowaniu kolein i nierówności powstałych na ul. Piastowskiej podczas natężonego ruchu aut spowodowanego remontem ul. Płockiej.

Miasteczko ruchu drogowego, które powstaje przy ul. Konopnickiej, będzie idealnym miejscem do prowadzenia profesjonalnych zajęć praktycznych dla dzieci i młodzieży, a także do przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową. 

Przy ul. Dworcowej powstał nowy plac zabaw dla najmłodszych.

Trwają prace związane z przebudową boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3

Piątkowy przegląd inwestycji.

Remont drugiego odcinka ul. Płockiej, od ronda do poczty został zakończony.

Nowe place zabaw na mapie Sierpca! 

W środę, 28 października br. ruszyła budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Marii Konopnickiej w Sierpcu. Zadanie to zostało dofinansowane w ramach Lokalnej Grupy Działania Sierpeckie Partnerstwo. 

Remont chodnika przy ul. Kochanowskiego został zakończony.

Remont chodnika przy ul. Benedyktyńskiej został zakończony.

Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, remonty na terenie miasta zmierzają ku końcowi!

Obok placu zabaw zlokalizowanego przy miejskich Jeziórkach, powstaje ekologiczne, naturalne ogrodzenie. 

Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mogą już korzystać z nowopowstałego placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Grota Roweckiego 3, a Sienkiewicza 8. 

Przy ul. Kochanowskiego trwa remont chodnika.

Modernizacja ul. Zaścianek dobiegła końca.

Prace przy ul. Sempołowskiej dobiegły końca.

Remont ul. Sempołowskiej dobiega końca.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu rozszerza zakres usług na cmentarzu komunalnym w Sierpcu.

Prace przy ul. Płockiej nie zwalniają tempa.

2 września br. oficjalnie otwarto plac budowy Centrum Dystrybucyjnego firmy DINO Polska S.A. 

27 sierpnia br. Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wspólnie ze swoim Zastępcą Piotrem Nowakowskim oraz Radnymi Rady Miejskiej Sierpca Piotrem Rzeszotarskim, Krzysztofem Kacperskim i Krzysztofem Skrzyńskim, a także Naczelnikiem Wydziału Inwestycji Bogdanem Ciemieckim spotkali się z Zastępcą Dyrektora MZDW Tomaszem Dąbrowskim.

24 sierpnia, na skrzyżowaniu ulic Ignacego Paderewskiego oraz Józefa Piłsudskiego miało miejsce uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej drogi przy ul. Józefa Piłsudskiego (odcinek od ul. Ignacego Paderewskiego do ul. Adama Mickiewicza).

W ramach prac zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa o długości 470 m.  

W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczony jest przetarg na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Armii Krajowej w Sierpcu (odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Mikołajczyka).

W ostatnim czasie na odcinku od ul. Jana Pawła II na odcinku od Spółdzielni Mieszkaniowej aż do dworca PKS zostały zamontowane lampy LED.

W dniu 17 sierpnia, Burmistrz Jarosław Perzyński odpisał umowę na modernizację boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu.

Założeniem inwestora jest ukończenie tego projektu do końca 2021 roku, a pracę w nowo-powstałym centrum dystrybucyjnym znajdzie kilkaset osób z terenu miasta i powiatu.

Budowa nowego chodnika przy ul. Słowackiego dobiegła końca.

W dniu 13 sierpnia br., Burmistrz Jarosław Perzyński wraz ze swoim Zastępcą Piotrem Nowakowskim oraz Dariuszem Malanowskim - Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sierpcu udali się hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu, która nabrała nowego wyglądu.

Trwa montaż nowoczesnych, bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb dzieci urządzeń.

Na dwóch sierpeckich placach zabaw (przy ul. M. Konopnickiej oraz ul. Paderewskiego) zostały zamontowane ławki solarne. 

Odbyła się wizyta na kończącym się etapie budowy ul. Piłsudskiego.

W dniu 24 lipca, Burmistrz Jarosław Perzyński wspólnie z Panem Marszałkiem Adamem Struzikiem, Zastępcą Dyrektora MZDW Panem Tomaszem Dąbrowskim oraz Radnymi Rady Miejskiej Sierpca wizytowali kończący się I etap remontu ul. Płockiej.

Sierpc przystąpił do realizacji zadań dofinansowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania – Sierpeckie Partnerstwo. 💪

Dziś w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Burmistrz Jarosław Perzyński podpisał umowę z Prezesem Funduszu Markiem Ryszką na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn.” Usunięcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpca”. 

W środę, 8 lipca Zastępca Burmistrza Piotr Nowakowski wspólnie z Panią Skarbnik Katarzyną Joniak podpisali umowy na dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadnia:

Dzisiaj, Zastępca Burmistrza Piotr Nowakowski, wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca Dariuszem Malanowskim oraz Radnym Piotrem Rzeszotarskim podpisali umowę na przebudowę ul. Sempołowskiej.

Mając na względzie dobro środowiska, jako całości oraz realizując obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej systematycznie dokonujemy nasadzeń drzew i krzewów.

W środę, 27 maja, Burmistrz Miasta Sierpca wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Zastępcą Piotrem Nowakowskim, Dariusz Malanowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sierpcu oraz Piotr Rzeszotarski - Radny Rady Miejskiej Sierpca, odwiedzili zmodernizowane pracownie informatyczne w Szkole Podstawowej nr 3. 

Wszyscy jesteśmy teraz skupieni na walce z #koronawirus, ale pomimo tego staramy się nie rezygnować z naszych #miejskieinwestycje. 👷‍♂️👷‍♀️

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, na placu zabaw dla dzieci zlokalizowanym obok miejskich Jeziórek, zostały zamontowane ławki.

11 marca br. Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wraz ze swoim Zastępcą Piotrem Nowakowskim, radnymi miejskimi wraz z Przewodniczącym Dariuszem Malanowskim, oficjalnie przekazali do użytku zmodernizowane pracownie informatyczne w Szkole Podstawowej Nr 3.

Na osiedlu nr 7 trwa remont parkingów.

Zakończył się pierwszy etap prac remontowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu ukończył termomodernizację bloku komunalnego przy ul. Wyzwolenia 6.

16 grudnia miało miejsce uroczyste oddanie do użytku nowo powstałych Otwartych Stref Aktywności w Sierpcu.

Nieustannie dążymy do poprawy jakości życia mieszkańców Naszego Miasta.

3 grudnia, Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wraz z Zastępcą Piotrem Nowakowskim oraz Radnymi Rady Miejskiej – Krzysztofem Kacperskim oraz Piotrem Rzeszotarskim, złożyli wizytę w Miejskim Przedszkolu nr im. Niedźwiadka Wojtka. 

Zakończono budowę zejścia na Jeziórka naprzeciwko MOSiR-u.

W miniony piątek, 15 listopada na Zatorze - Osiedle nr 6 w Sierpcu oficjalnie zostały otwarte korty tenisowe przy ul. Hermana. 🎾🥎🎾

W ostatnim czasie Gmina Miasto Sierpc pozyskała dotację w kwocie 8 000 zł od Wojewody Mazowieckiego na wykonanie prac remontowych mogiły wojennej Jana Mierzwy - strzelca 3 Kompanii 2 Pułku Armii Generała Józefa Hallera, który zginął w obronie ojczyzny w lipcu 1919 roku.

Remont zjazdu przy ul. Ściegiennego (od strony ul. Piastowskiej) został zakończony ❗️😊 🤝