W okresie 1 września 2005r. – 31 sierpnia 2011r. funkcjonowało jako gimnazjum niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej. Od 1 września 2011r. do 31 sierpnia 2017 było szkołą publiczną prowadzoną przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego – Księża Pallotyni. Z dniem 1 września 2017r. zostało przekształcone w Liceum Ogólnokształcące im. Bpa Leona Wetmańskiego. W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w jego strukturze mieszczą się oddziały gimnazjalne.  Dyrektorem jest ks. dr Michał Kiersnowski SAC.

Liceum Ogólnokształcące im. Bpa Leona Wetmańskiego,
ul. Braci Tułodzieckich 2, 09 - 200 Sierpc,
tel/fax. (24) 275 38 56,
tel. kom. 607 076 907
e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
http://www.leonium.edu.pl

 Funkcjonujące od 1979 r. przedszkole dysponuje wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną oraz bardzo dobrą bazą lokalową - przestrzennym, wolnostojącym budynkiem wraz z rozległym i bezpiecznym placem zabaw. W związku z ćwierćwieczem istnienia, z inicjatywy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i dzieci, Uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu nadano mu imię Czerwonego Kapturka. W przedszkolu, czynnym w godzinach od 600 do 1600, realizowane są programy własne - adaptacyjny, poprawy bezpieczeństwa oraz program "Ja i mój świat". Zainteresowane dzieci mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego oraz gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej. Dyrektorem przedszkola od 1 września 2002r. jest pani Marzanna Kupniewska.

Miejskie Przedszkole Nr 4 im. Czerwonego Kapturka

09-200 Sierpc, ul. Kwiatowa 4

tel. fax 24 275 34 25

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.przedszkolenr4.cba.pl

Przedszkole powstało w 1970r. jako placówka czterooddziałowa. Obecnie dysponuje dobrą bazą lokalową, na którą składają się 4 sale zajęć oraz holl wykorzystywany do zajęć ruchowych. Przed obiektem usytuowany jest dosyć rozległy plac zabaw wyposażony w nowe urządzenia do zabawy. Przedszkole organizuje proces wychowawczo - dydaktyczny w oparciu o realizację zadań zawartych w ABC. Program wychowania przedszkolnego XXI wieku. Ponadto wdraża program własny dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną oraz umożliwia, w ramach zajęć dodatkowych, naukę języka angielskiego, tańca i pływania. Dyrektorem przedszkola od 1 września 2012r. jest pani Anna Pniewska.

Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka

09-200 Sierpc, ul. Piastowska 33

tel., fax. 24 275 27 52

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.mp3.sierpc.pl

 Działalność dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczą rozpoczęło w 1985r. Dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową, na którą składa się pięć sal zajęć, sala rekreacyjna oraz rozległy, zadrzewiony plac zabaw z dwiema piaskownicami i sprzętem sportowo - rekreacyjnym. W 1998r. zorganizowało I Międzyprzedszkolną Wystawę Plastyczną "Sierpc w oczach dziecka", w pięć lat później jej drugą edycję pod hasłem "W krainie szczęśliwego dzieciństwa - znam i rozumiem swoje prawa i obowiązki". Od 2003r. organizuje Międzyprzedszkolny Przegląd Małych Form Scenicznych. W przedszkolu realizowane są programy własne, dzięki czemu w szerszym zakresie rozwijają się artystyczne uzdolnienia dzieci, funkcjonuje pracownia plastyczna oraz działa grupa teatralna. Od kilku lat organizowane są Dni otwarte oraz wydawane jest pisemko dla dzieci i ich rodziców pt. "Przedszkolny Skarbczyk Wiadomości". Dyrektorem przedszkola od 1 września 2017r. jest pani Joanna Chylińska.

Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Narutowicza 9,
09 - 200 Sierpc, tel/fax. (24) 275 34 36,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.mp2.sierpc.pl

 Jego początki sięgają lutego 1945r., gdy na ulicy Stodolnej (obecnie ulica Narutowicza) utworzono cztery oddziały przedszkolne. Z dniem 1 września 1945r. zostało przeniesione do Domu Katolickiego przy ulicy Wojska Polskiego 1, gdzie działało przez 62 lata. Od 1 września 2007r. rozpoczęło funkcjonowanie w należącym do samorządu miejskiego budynku przy ulicy Kwiatowej 4. Placówka zapewnia swoim podopiecznym wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, indywidualny rozwój osobowości dziecka, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki, udział w wycieczkach, Zielonym Przedszkolu w Bledzewie oraz konkursach międzyprzedszkolnych. Od kilku lat, przy znacznym udziale dzieci, wydaje gazetkę "Słoneczko". Od 1 stycznia 2020r. p.o. Dyrektora jest pani Ewa Mirosława Krydzińska.

Miejskie Przedszkole Nr 1 „Słoneczna Jedyneczka”

09-200 Sierpc, ul. Kwiatowa 4

tel. fax 24 275 13 11,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.mp1.sierpc.pl

 W okresie 1 września 2005r. – 31 sierpnia 2011r. funkcjonowało jako szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Od 1 września 2011r. jest szkołą publiczną prowadzoną przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego – Księża Pallotyni. Wychowanie w szkole oparte jest na wartościach chrześcijańskich i osadzonych w kulturze europejskiej. Nauczyciele kształtują szkołę, w której każdy z uczniów ma szansę działać w sposób twórczy, rozwijać swoje umiejętności i własną osobowość. Dyrektorem jest ks. dr Michał Kiersnowski SAC.

Gimnazjum im. Bpa Leona Wetmańskiego,
ul. Konstytucji 3 Maja 8, 09 - 200 Sierpc,
tel/fax. (24) 275 38 56,
tel. kom. 607 076 907
e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
http://www.leonium.edu.pl

Istniejące od 1 września 2003r. gimnazjum legitymuje się statusem szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Uczniom oferuje naukę w oddziałach liczących od 4 do 10 osób, zwiększoną ilość godzin z przedmiotów nauczania, naukę trzech języków obcych oraz różnorodne zajęcia dodatkowe. Szkoła pobiera czesne. Dyrektorem jest pani Danuta Żuławnik. 

 
 

I Niepubliczne Gimnazjum,ul. Dworcowa 5b,
09 - 200 Sierpc, tel/fax (24) 275 73 08,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.http://gimnazjumsierpc.pl

 Gimnazjum rozpoczęło funkcjonowanie we wrześniu 2000r. w konsekwencji wdrażania, u schyłku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, reformy systemu edukacji. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły w czerwcu 2002r., zaś 8 października 2004r. jej patronem został wybitny astronom - Mikołaj Kopernik. 

W związku z reformą systemu edukacji zainicjowaną w 2016r. Gimnazjum Miejskie, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Sierpca, zostało włączone z dniem 1 września 2019 do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu. Na przestrzeni dziewiętnastu lat pracą gimnazjum kierowali:

Bożena Watemborska – Dyrektor (1.09.2000 – 31.08.2005)

Dorota Cendrowska – p.o. Dyrektor (1.09.2005 – 29.01.2006)

Edmund Sigiel – Dyrektor (30.01.2006 – 3.08.2015)

Dorota Cendrowska – p.o. Dyrektor (4.08.2015 – 31.08.2015)

Katarzyna Kordulasińska – Dyrektor (1.09.2015 – 31.08.2019).

www.gim.sierpc.pl

 Istnieje od 1 września 1998r. i od tej chwili oferuje wszechstronne nauczanie i wychowanie w zakresie sześcioletniej zreformowanej szkoły podstawowej. Uczniowie, w oddziałach liczących od 4 do 10 osób, realizują zwiększony o 25% tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin z przedmiotów nauczania, mają możliwość nauki trzech języków obcych oraz udziału w zajęciach dodatkowych - tanecznych, umuzykalniających, plastycznych, informatycznych, teatralnych oraz pływackich.Szkoła pobiera czesne i jest wpisana do Ewidencji Szkół Niepublicznych. Dyrektorem jest pani Danuta Żuławnik.


I Prywatna Szkoła Podstawowa,
ul. Dworcowa 5b, 09 - 200 Sierpc,
tel/fax (24) 275 73 08,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.http://www.pspng.cba.pl

Powstała u progu lat sześćdziesiątych XX wieku jako jedna ze szkół mających uczcić milenium państwowości polskiej.SP Nr 3 Uroczysta inauguracji "Trójki" - największej szkoły podstawowej w mieście nastąpiła 21 stycznia 1961r. Szkoła kładzie duży nacisk na rozwijanie twórczego myślenia, wyrabianie analitycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości, umiejętność swobodnego korzystania z technologii komputerowej i informacyjnej, znajomość języków obcych, czynny udział w życiu małej ojczyzny oraz współpracę z placówkami oświatowymi z innych państw. Zainteresowani uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych. Od klasy pierwszej uczą się Aktualnie szkoła dysponuje 25 salami lekcyjnymi, dwiema pracowniami informatycznymi, biblioteką z czytelnią, stołówką, boiskiem wielofunkcyjnym oraz dwiema salami gimnastycznymi.
języka angielskiego oraz uczestniczą w zajęciach z informatyki. "Trójka", wspólnie ze szkołami z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Turcji i Polski, uczestniczy od początku 2005r. w realizacji programu "Sokrates Comenius". Dyrektorem szkoły od 1 września 2017r. jest pani Zofia Ewa Rycharska.

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 8, 09 - 200 Sierpc,
tel. (24) 275 26 44, fax. (24) 275 26 44,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.sp3.sierpc.pl