W przyszłym tygodniu do naszego miasta zawitają studenci archeologii z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z opiekunem p. dr Arturem Różańskim przy współudziale Pracowni Archeologicznej "TRECENTO".

 

Zapraszam mieszkańców Sierpca na bezpłatne badania spirometryczne zorganizowane przez Fundację NEUCA dla Zdrowia.

 Pszczoły odgrywają ogromną rolę w gospodarce wiejskiej. Te pożyteczne owady nie tylko zapylają kwiaty, przyczyniając się do tworzenia owoców, ale także wytwarzają wiele produktów niezastąpionych w kuchni, w medycynie naturalnej i przemyśle.

 

W dniu 21 czerwca, Pan Burmistrz Jarosław Perzyński gościł w Sierpcu przedstawicieli Politechniki Warszawskiej.

 

W sobotę, 1 lipca, Burmistrz Jarosław Perzyński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca Jerzy Stachurski uczestniczyli w uroczystej mszy świętej z okazji powitania nowego proboszcza parafii św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.

 

20.06.2017 r. Pan Burmistrz Jarosław Perzyński wziął udział w uroczystości pożegnania 6-latków w Miejskim Przedszkolu nr 2 i jednoczesnym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Miasta  zwołuję  na 3  lipca 2017r. (poniedziałek) na godz. 8:00    XLI  nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca,  która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Podczas XXXIX i XL Sesji Rady Miejskiej Sierpca, które miał miejsce 28 czerwca Medalem "Zasłużony dla Miasta Sierpc" został odznaczony Pan Marek Chrzanowski, który od kilkudziesięciu lat zawodowo jest związany z oświatą.